Palvelut

Palvelut


Koneenrakennusalan suunnittelu ja tuotekehitys

Suunnittelijoillamme on monipuolinen, eri toimialoilta hankittu kokemus suunnittelusta ja tuotekehityksestä sekä erilaisten valmistustekniikoiden hyvä tuntemus. Vahva osaaminen ja toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa luovat vankan perustan suunnittelutyölle. Asiakkaidemme tyytyväisyys toimintaamme onkin meille erittäin tärkeää ja asiakkailta saamamme palautteen avulla kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme.

Laadukkaat suunnittelu- ja tuotekehityspalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaat suunnittelu- ja tuotekehityspalvelut yksittäisten tuotteiden mekaniikkasuunnittelusta laajempien tuotekehitysprojektien läpivientiin. Ota yhteyttä ja kysy lisää laadukkaista palveluistamme!

MEKANIIKKASUUNNITTELUPALVELUT

3D-mallinnus

Toteutamme kaikki suunnittelutoimeksiantomme 3D-mallinnusta apuna käyttäen. Tarvittaessa mallinnamme asiakkaan olemassa olevia tuotteita 3D-malleiksi vanhojen 2D-piirustusten tai fyysisten tuotteiden pohjalta. Mallinnuksen yhteydessä tulee aina tarkastettua myös osien yhteensopivuus ja laadittujen 3D-mallien avulla tuotteiden jatkokehittely on aikaisempaa helpompaa.

Kone- ja laitesuunnittelu

Perinteinen kone- ja laitesuunnittelu on vahvaa osaamisaluettamme. Kuluneiden vuosien aikana olemme toteuttaneet lukuisia eri asiakkaidemme suunnitteluprojekteja yksittäisistä työkaluista kokonaisiin tuotantosoluihin. Yhdistämme kone- ja laitesuunnittelukokemuksen sekä lastuavien valmistusmenetelmien hyvän tuntemuksen nykyaikaisiin 3D-suunnitteluohjelmiin. Näin saamme nopeasti ja tehokkaasti aikaan kaikki asiakkaan tarvitsemat suunnitelmat ja dokumentit tuotteiden valmistamiseksi.

Ohutlevytuotteiden suunnittelu

Ohutlevyjen käyttö erilaisten tuotteiden materiaalina lisääntyy jatkuvasti. Kun halutaan suunnitella materiaalia säästäviä ja laadukkaita ohutlevyosia ja -rakenteita kustannustehokkaasti, on suunnittelijan tunnettava käytettävät materiaalit ja niiden valmistusmenetelmät perusteellisesti. Tuhansien levyosien suunnittelukokemuksen myötä osaamme työssämme huomioida ohutlevymateriaalien lujuustekniset ja valmistusmenetelmien mukaiset suunnittelunäkökohdat, jolloin myös lopputulos on asiakkaan toiveiden mukainen.

Lujuuslaskenta- ja FEM-analyysit

Lujuusanalyysien ja -simulointien avulla pyritään optimoimaan osien ja rakenteiden muoto ja materiaalien käyttö sekä varmistetaan niiden kestävyys ja turvallisuus kaikissa käyttöolosuhteissa. Laskenta toteutetaan pääsääntöisesti tietokoneavusteisena FEM-laskentana 3D-mallien avulla.

Visualisointi ja animaatiot

Visualisoinnin avulla 3D-mallista luodaan todentuntuista valokuvamaista kuvamateriaalia tuotteiden esittelyä ja markkinointia varten. Erilaisten animaatioiden avulla voidaan esittää tuotteiden toimintaa tai niiden rakennetta. Animaatioita voidaan käyttää apuna myös tuotteiden valmistuksessa ja kokoonpanossa.

MUUT PALVELUT

3D-tulostuspalvelu

Lisäävä valmistus (AM Additive Manufacturing) eli 3D-tulostus on nopeasti kasvava tuotteiden valmistusmenetelmä, jolla saavutetaan merkittäviä etuja etenkin vaativien kappaleiden ja pienten tuotesarjojen valmistuksessa. Oikeanlaisen suunnittelun avulla AM-tekniikalla voidaan saavuttaa useita etuja perinteisiin valmistusmenetelmiin nähden. Yhteistyöverkostomme avulla voimme tarjota asiakkaillemme laajat AM-valmistuksen palvelut aina tuotteiden oikeaoppisesta suunnittelusta tulostukseen saakka. Käytettävissä ovat myös lukuisat eri materiaalivaihtoehdot muoveista metalleihin.

Laaja yhteistyöverkosto

Vuosien kuluessa muodostuneen laajan yhteistyöverkostomme ansiosta voimme tarvittaessa auttaa asiakastamme löytämään sopivat kumppanit tuotteiden tai niiden osien valmistajiksi, mikäli asiakasyrityksemme ei valmista suunnittelemiamme tuotteita itse tai hänellä ei ole valmiina toimittajia, jotka valmistavat tuotteet.

Yhteistyöverkostomme avulla kykenemme tarjoamaan ja toimittamaan asiakkaillemme suunnittelutyön lisäksi tuotteiden pikamallit, prototyyppikappaleet ja jopa lopulliset tuotteet tai niiden osia nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Prototyyppien valmistus

Asiakkaan halutessa hoidamme suunnittelemiemme tuotteiden prototyyppien valmistuttamisen avaimet käteen -periaatteella, jolloin asiakkaan aikaa säästyy projektin hoidossa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme tarkemmin eri vaihtoehdoista!